Cenová ponuka pre výkon služieb :

Cenová ponuka pre výkon služby sa odvíja od náročnosti stráženého objektu, od technickej výbavy pracovníkov SBS, náročnosti požiadavky na rovnošatu ako aj od spôsobu výkonu služby. Cenu služby za 1 osobohodinu, okrem uvedených faktorov ovplyvňuje aj fyzický vek a kondícia pracovníkov SBS. V neposlednom rade aj lokalita umiestnenia podniku v Slovenskej republike.

V prípade stráženia menej náročného objektu je možné cenu osobne dohodnúť .

Všeobecný cenník služieb

 

Strážna služba

jeden pracovník od 3,81,- EUR/hod. + DPH 20%.

Detektívna služba

cena dohodou podľa objednanej služby a obtiažnosti úkonov, ktoré je potrebné vykonať. Jeden pracovník pri pátraní 11,00,-EUR/hod. +DPH 20%.

Strážny pes

cena dohodou

Odborná príprava

 133 ,- EUR kompletný kurz + správne poplatky

Zábezpeka

      Naša spoločnosť je poistená v KOOPERATÍVE a.s. na sumu jeden - milión Sk, ktorou hradíme škody spôsobené našimi pracovníkmi.

      Nemáme žiadne podlžnosti voči štátu a príslušným poisťovniam.

      Výhodou našej spoločnosti je miliónová záruka, máme bohaté skúsenosti s touto službou, môžeme poskytovať detektívne služby, technické služby, strážne služby, máme vlastnú školu kde vyškolíme pracovníkov pre detektívnu, strážnu službu, čiže podávame komplexný servis v oblasti bezpečnostných služieb na celom území SR.

      Naša spoločnosť má vážny záujem o vykonanie ochrany vo Vašich objektoch a to vnútornú ako i vonkajšiu ochranu. V prípade záujmu o naše služby vypracujeme plán ochrany fyzickou ochranou, technickou ochranou budovy, ochrany pred drobnými krádežami zákazníkmi. Na vykonanie ochrany budú vypracované smernice ochrany, kde budú uvedené konkrétne povinnosti strážnej služby až na jednotlivca. V zmluve o strážnej službe budú uvedené konkrétne práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán a ich zodpovednosť.

      V prípade podozrenia z trestnej činnosti vlastnými pracovníkmi môžeme využiť našich detektívov, ktorí dostupnými operatívnymi prostriedkami túto trestnú činnosť rozpracujú, zdokumentujú a výsledok oznámia vedeniu formou písomnej záverečnej správy.

      Naši detektívi vlastnia špičkovú zabezpečovaciu a operatívnu techniku, ktorú je možné využiť po dohode s objednávateľom.

      Verím, že Vás naša ponuka zaujala a pri ochrane Vášho majetku využijete naše služby alebo spoluprácu s našou spoločnosťou. Ďalšie podrobnosti ochrany budú dojednané osobne.

 

 

WATCH, s.r.o. Vám odporúča nás kontaktovať  pre aktuálnu cenu šitú na mieru práve Vám!!!

       Naši pracovníci vykonávajú službu v rovnošatách spoločnosti a to : čierne nohavice, čierna bunda s označením spoločnosti, modrá košeľa s čiernymi náramenníkami a čierna kravata. V lete bez bundy v modrých košeliach s čiernymi náramenníkami  a krátkymi rukávmi. Čierne tričko. Podľa požiadaviek odberateľa je možnosť výkonu služby v civilnom odeve.

 

Rýchly kontakt:
 

Meno:

Bydlisko: (okres)

Kontakt: (email, telefon)

Vaša správa: